Na tohtoročnom Istrocone /Comic Salone  sa zúčastnili v hojnom počte aj naši členovia.

Our members nailed it at Istrocon/Comics Salon this year.

/17. september, 2016, DK Ružnov, Bratislava /

164_14195928_1134807539945714_8569322783036167968_o.jpg

 

Tie piloti v plnej sile !

The Tie Pilots Power!

 

163_14379656_1134807646612370_6301295169474517898_o.jpg

 

Vymazané scény z epizódy IV Nová Nádej? Nie, len práve dorazil náš člen TK 6832 !

Deleted scenes from Episode IV. A New Hope? No, only our member TK 6832 checkin in !

 

160_14372425_1134789746614160_7907685805259777010_o.jpg